Beseda s právníkem

V pátek 24. června se uskutečnila beseda s JUDr. Petrem Živělou a žáky 9. ročníku.
Během této besedy se žáci dozvěděli řadu informací z oblasti trestního a rodinného práva, které dále využijí ve svém životě. Beseda byla zajímavá a byla zpestřena řadou příkladů z praxe. Besedující zodpověděl dotazy žáků .

Sdílejte!