Vlastivědná vycházka

V úterý 21. června žáci všech pátých tříd si obohatili tradiční výuku hodin vlastivědy vycházkou do Uherského Hradiště.

Městem je provázela PhDr. Blanka Rašticová. Odborným a zajímavým výkladem, besedou nad názornou maketou středověkého města, prohlídkou stavebních památek zdůraznila žákům strategický význam města ve středověku, ale i v pozdějších dějinách. Smyslem vycházky bylo, aby si žáci uvědomili, že jsou sice občany Starého Města se svými specifickými historickým tradicemi Velké Moravy, ale i rodáci Uherského Hradiště, které založil Přemysl Otakar II., český král.

Sdílejte!