Den dětí

Poslední květnový den probíhal na naší základní škole v radostném duchu, žáci měli možnost užít si den dětí s malým předstihem.
  
Příjemný den začali svými prezentacemi z okruhů statistiky žáci 8. ročníků. Souběžně s nimi pak probíhaly branné dvouhodinovky, které navodily sportovní atmosféru. V tělocvičně na žáky čekala opičí dráha s řadou disciplín, v učebně přírodopisu pak ukázky první pomoci a její nácvik. S výukou zdravovědy k nám přijely na výpomoc studentky střední zdravotnické školy, které žákům předvedly, jak správně resuscitovat a poskytovat první pomoc. Třídy 7. C a 8. D se podívaly na jarmark vědy a umění v Uherském Hradišti, zkrátka nezahálelo se. Příjemné počasí a bohatý program nám dopřál strávit den plný nejen zábavy a sportu, ale i ponaučení do života!

Sdílejte!