Statistické šetření žáků 8. ročníku

V úterý 31. května proběhla na naší škole prezentace matematického projektu Statistika.
V souladu se ŠVP naší školy je v 8. ročníku zařazeno učivo o statistice. Po seznámení se s touto problematikou v běžných hodinách matematiky se žáci pustili do práce. Nejdříve si vytvořili skupinky, ve kterých chtěli spolupracovat, ale našli se i jednotlivci, kteří celý úkol zvládli sami. Potom si zvolili téma statistického šetření a pustili se do práce. A o co vlastně šlo? Vyhledávali, vyhodnocovávali a zpracovávali data. Oslovovali jak spolužáky, vyučující, nakupující v obchodech, ale i náhodné chodce. Témata to byla mnohdy velmi pěkná a zajímavá. Uvedu jen některá z nich – Sledovanost TV programů, Provoz na cyklostezce, Konzumace pečiva, Oblíbenost školních předmětů, Řešení domácích úkolů, Inteligence občanů Starého Města, Rychlost aut, Strávníci ve školní jídelně a další a další. Na projekčním plátně se objevovala čísla, grafy, diagramy, procenta, fotografie. Že to byla akce zdařilá, dokazovalo ohodnocení každého vystoupení potleskem. Celou prezentaci slovně provázely Andrea Zavřelová a Simča Pleváková. Nejen jim, ale i všem prezentujícím je třeba poděkovat a popřát mnoho úspěchů v další práci.

Sdílejte!