Oborové dny 9. ročníků

Úterní slunečné odpoledne by lákalo všechny k pobytu venku, ale všichni naši žáci devátých ročníků trávili tento čas ve škole.
 Bylo to odpoledne plné prezentací. Žáci byli před několika měsíci rozděleni do skupin, kde se svým vedoucím pilně připravovali svá vystoupení. Ostatní žáci tak mohli zhlédnout prezentace z odvětví dějepisu, chemie, fyziky, poté následovala prezentace týkající se první pomoci a poslední skupinka žákům představila památky Londýna. V průběhu všech prezentací se žáci mohli zaposlouchat nebo si i zazpívat se skupinkou p. uč. Zábranského, kteří si pro nás připravili spoustu pěkných písní. Všechny prezentace byly velmi zajímavě zpracované a i díky tomu bylo tohle společně strávené odpoledne velmi příjemné.

Sdílejte!