Specifické poruchy učení a chování

Logo EU OPVKV rámci projektu Aktivně ke vzdělávání proběhly v měsících dubnu a květnu tři kurzy zaměřené na Specifické poruchy učení a chování.

Lektorka Mgr. Svatava Vyhlídalová poskytla příklady z praxe i z reedukace. Celkem se aktivity ve třech skupinách zúčastnilo 75 vyučujících ze základních škol Staré Město, Nedakonice, Zlechov, Jalubí i z Ostrožské Nové Vsi.

Sdílejte!