Pasování na čtenáře

Ve středu 11. května proběhlo v sále staroměstské Sokolovny slavnostní pasování žáků prvních tříd na rytíře a rytířky Řádu čtenářského.
Slavnostnímu pasování předcházelo dopolední čtení v knihovně. Městská knihovna se v tento den proměnila v Písmenkové království, kde král Knihoslav (pan místostarosta Malina) pozorně poslouchal čtenářské výkony našich prvňáčků. Po náročné zkoušce, kterou všichni žáci úspěšně zvládli, byli odměněni perníkovou medailí a záložkou do knihy. Zde nás také navštívil pan ředitel a spolu s králem Knihoslavem předvedli žákům své čtenářské dovednosti.
Po náročném dopoledni nás čekalo ještě náročnější odpoledne. Nejprve jsme zabloudili do pohádky Pyšná princezna, kterou pro děti sehrálo divadlo Řád Červených nosů. Po veselé pohádce, plné písniček a tanečků, konečně nastala ta dlouho očekávaná chvíle. Všichni prvňáčci si pod vedením svých třídních učitelek připravili krátké vystoupení, které bylo motivováno písmeny abecedy. Odměnou za vystoupení byl pro děti velký potlesk všech rodičů, ale také prarodičů a sourozenců v sále. Na závěr byli žáci po jednotlivých třídách slavnostně pasováni na rytíře a rytířky Řádu čtenářského králem Knihoslavem i herci již zmíněného divadélka. Každé z dětí obdrželo Pasovací listinu a odznak Já jsem čtenář. Také paní učitelky obdržely sladký perníkový klíč, který bude dětem odemykat každou knížku nejen ve škole, ale i doma. Nechť je nám kniha moudrým rádcem!
Všem, kteří se na přípravě této akce podíleli, děkujeme.

Sdílejte!