Velikonoce ve škole

Před Velikonocemi 18. dubna navštívila hodinu výtvarné výchovy v 6. B paní Zdeňka Rajsiglová, která se věnuje výrobě kraslic zdobených slámou.
Její poutavé vyprávění o tradici, přípravě a zdobení kraslic děti poslouchaly se zaujetím. Pozorně také sledovaly praktickou ukázku. Každý si pak mohl sám vyzkoušet, jak se kraslice zdobí. Brzy zjistily, že je to práce pro jemné ruce a zvláště pro ty, co mají nekonečnou trpělivost. Děkujeme paní Rajsiglové za vytvoření pohodové velikonoční nálady.

Sdílejte!