Finanční gramotnost

Logo EU OPVKVe dnech 7. a 12. dubna proběhlo na partnerské škole ZŠ Uherské Hradiště – Větrná šklolení Finanční gramotnost.
Školení probíhalo ve dvou dnech po 4 hodinách. V první části lektor vysvětlil důležité pojmy z oblasti finanční gramotnosti, se kterými se žáci ZŠ mohou v praktickém životě setkat.  Vzhledem k tomu, že posluchači byli učitelé jak z 1. stupně, tak vyučující z 2. stupně ZŠ, nebylo školení úzce zaměřeno jen na aprobovanost pedagogických pracovníků, ale bylo přednášeno obšírněji. Ve druhé části školení byly lektorem nastíněny některé možnosti aplikace finanční gramotnosti do výukových hodin. Konkrétní ukázky příkladů a aktivit si hledali posluchači pod vedením lektora na internetu. Tato část školení se zdála být neefektivně využita a mohla být učitelům zadána jako samostatná práce mimo průběh školení.
Organizačně bylo vše zajištěno výborně včetně občerstvení a velkou výhodou bylo, že lektor přijel za posluchači na jejich pracoviště.

Sdílejte!