Brno, Slavkov

Dne 7. dubna se žáci 8. tříd zúčastnili dějepisné exkurze, jejímž cílem bylo Brno a Slavkov.Ihned ráno jsme se v doprovodu paní učitelky J. Balážové, I. Kubíkové, J. Štěrbové a pana učitele J. Pavely rozdělili do dvou autobusů. Každá skupina měla svůj program, ve kterém navštívila Moravskozemské muzeum v doprovodu pana PhDr. Luďka Galušky, CSc., Špilberské kasematy nebo výstavu Terakotovy armády. Společně jsme se pak setkali na Mohyle Míru, kde za námi po prohlídce opět přijel pan Galuška a podrobně nám v terénu popsal bitvu u Slavkova z roku 1805. Zde také naše exkurze byla ukončena. L. Mitáčková, I. Opluštilová, 8. B

Sdílejte!