Matematický klokan a Matematická olympiáda

Jako každoročně se v polovině měsíce března na naší škole konala soutěž Matematický klokan.
Účastnili se jí všichni žáci od druhých tříd po deváté. A jak jsme dopadli v porovnání s ostatními školami našeho okresu? Skvěle. V kategorii Benjamin (žáci 6. a 7. ročníků) se z 1265 soutěžících umístil na 1. místě Jakub Balga z 6. D. V kategorii Kadet (žáci 8. a 9. ročníků)  se z 1232 soutěžících umístil Jan Ulrich z 8.D na 2. místě a Václav Malina z téže třídy na 3.  – 4. místě. Skvělé byly i výsledky v rámci kraje. Jakub Balga získal 1. místo, Jan Ulrich 3. místo. Blahopřejeme. Další matematické úspěchy jsme sbírali na Matematické olympiádě konané 6. dubna. Ve „své“ kategorii 6. ročníků se Jakub Balga umístil na 4. místě, ale kategorii 7. ročníků s přehledem vyhrál. V kategorii 8. ročníků se na 2.- 7. děleném místě umístili žáci z 8. D Karolína Gebrtová a Václav Malina. Také těmto  žákům blahopřejeme.

Sdílejte!