Pohled do historie

24. března se uskutečnila na II. stupni ZŠ vernisáž výtvarných prací žáků pod názvem Pohled do historie.
Prostřednictvím své fantazie provedli autoři návštěvníky dávnou minulostí. Nahlédli nejdříve do pravěku, pak do středověku, novověku a na závěr se ocitli v současnosti, v době moderní. Všechny výtvarné práce vznikaly v návaznosti s učivem ostatních vyučovacích předmětů, zvláště dějepisu a literární výchovy. Nejdříve se však žáci museli seznámit s důležitými historickými fakty. Na základě svých poznatků pak zapojili svou představivost a fantazii. Pomocí různých výtvarných technik pak uskutečnili svou výtvarnou vizi. Výstavu zhlédli nejen učitelé a žáci, ale především rodiče, kterým chvilku před třídními schůzkami zpříjemnila také folklorní školní hudba, která naši vernisáž doprovázela.

Sdílejte!