Dopoledne s Večerníčkem

V březnu – Měsíci knihy, byla pro druháčky pripravena velmi příjemná beseda.

Téma bylo dětem až do příchodu v knihovně utajeno, ale ihned po první zvukové nahrávce bylo všem jasné, že tentokrát si budou s paní Rokytovou a paní Trubačíkovou povídat na téma  Večerníček a jeho nejmilejší postavičky. Tato  beseda byla doplněna přímo pohádkovými ukázkami a písničkami, což děti velmi zaujalo. Protože šlo o téma dětem známé, samy se do besedy zapojovaly a předháněly se ve svých znalostech. Na závěr namaloval každý obrázek s některou z večerníčkových postaviček. Z těchto prací připraví paní knihovnice výstavku.

Sdílejte!