Recitační klání

Jako již každoročně se i letos na I.stupni konala recitační soutěž. Školní kolo tohoto slovního zápolení proběhlo ve středu 2. března a zúčastnili se ho ti nejlepší recitátoři jednotlivých ročníků.
Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií. V nulté kategorii recitovaly děti prvních tříd. Naši nejmenší prokázali jak statečnost tak i mrštnost svého jazýčku a do okrskového kola se směle probojovali tito: na 1.místě Míša Unzeitigová (1.D), na 2.místě Miguel Alexandr Jara (1.A) a na 3.místě Klára Daníčková (1.C). V první kategorii zápolili zástupci druhých a třetích tříd. I ti byli velmi šikovní. Trému překonali bez mrknutí oka a postupující pozice po zásluze obsadili na 1.místě Alexandra Petrů (2.C), na 2.místě Filip Najman (3.A) a na 3. místě Michael Šmíd (2.A). A do třetice všeho dobrého nám toto napínavé klání uzavřela druhá kategorie. Byli to žáci čtvrtých a pátých tříd. Tito „ostřílení harcovníci“ po celou dobu fandili a dodávali odvahu mladším účastníkům. Nakonec jim také předvedli, že snaha a píle vedou rok co rok k lepším a lepším výkonům. 1.místo v této skupině patřilo Adéle Kuntové (5.A), na 2.místě skončila Barbora Zapletalová (4.C) a 3. místo čekalo na Martinu Kromsiánovou (5.B). Všem dětem tímto děkujeme za účast. A i když zrovna nevyhrajete, nevadí! Nám fanouškům poezie uděláte velkou radost už tím, že se účastníte a potěšíte nás nějakou krásnou a pro nás novou básničkou. Báseň je totiž taková hudba slova. A hudba, jak je známo, zlepšuje náladu a zkrášluje den. Tak my Vám za ten hezký den ještě jednou děkujeme a těšíme se zase příští rok.

Sdílejte!