Recitační soutěž

V pondělí 28. února proběhlo na II. stupni školní kolo recitační soutěže, do kterého byli z třídních kol vybráni ti nejlepší recitátoři.
Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorii ukázali svůj recitační um žáci 6. a 7. ročníků. V kategorii druhé porovnávali talent zástupci 8. a 9. tříd. Celkem se školního kola zúčastnilo 23 žáků. Někteří recitátoři byli před soutěží malinko nervózní, pak ale svou trému odložili za dveřmi a předvedli skvělé výkony. Porota složená z vyučujících českého jazyka měla opravdu těžké rozhodování. Kromě prvních tří míst v každé kategorii udělila dokonce i dvě zvláštní ceny. Žáci, kteří se umístili na předních pozicích, budou naši školu reprezentovat na okresním kole. Přejeme jim mnoho štěstí.   

Sdílejte!