Šesté třídy navštívily knihovnu

Na přelomu února a března se vydali žáci šestých ročníků společně s učiteli jazyka českého navštívit městskou knihovnu ve Starém Městě, která nyní slouží i jako informační centrum města.
Velice příjemné a vlídné paní knihovnice žáky nejprve seznámily s historií knihovny, dále s rozvržením knihovny na oddělení pro nejmenší čtenáře, mládež a oddělení pro dospělé. Paní knihovnice ukázala dětem vyhledávání knih a informací přímo v knihovně, i v elektronickém katalogu. Poté žáci měli čas si knihovnu „prošmejdit“. Část dětí si zasedla na pohodlné sedací pytle, jiní se schovali s knihami do čítárny, další vyhledávali v odborných knihách či časopisech. Doufáme, že se touto návštěvou zvedne čtenářství našich žáků a že knihovnu děti využijí i při čekání na jejich spoje domů.

Sdílejte!