Druháčci recitovali

Hned první den po jarních prázdninách změřili nejlepší recitátoři z druhých tříd své síly v ročníkovém kole recitační soutěže.
Již začátkem února proběhlo ve druhých třídách třídní kolo recitační soutěže. Každý žák si připravil báseň dle vlastního výběru. Jednou podmínkou bylo, aby báseň měla nejméně tři sloky. Z každé třídy byli vybrání čtyři nejúspěšnější recitátroři. U všech dvánacti finalistů je třeba ocenit jejich snahu, odvahu a pečlivou přípravu. Bohužel jen čtyři mohli postoupit do školního kola a porota tak měla, jako každým rokem, velmi těžkou práci. Výkony všech účastníků byly velmi vyrovnané. Po dlouhém rozmýšlení rozhodla porota následovně.                                                                                                             1.místo – Michal Šmíd, 2.A                                                                           2. místo – Alexandra Petrů, 2.C                                                                            3. místo – Zuzana Jelínková, 2.A                                                                           4. místo – Natálie Zemánková, 2.AVšem účastníkům soutěže děkujeme a čtyřem postupujícím přejeme hodně štěstí v dalších kolech. 

Sdílejte!