Za pokusy do Bzence

V pátek 11.února měli vybraní žáci volitelných předmětů Chemicko-biologická praktika a Chemické hry a pokusy možnost navštívit VOŠ, SOŠ a SOU Bzenec.

Na střední škole se nás ujali studenti čtvrtého ročníku pod dohledem paní inženýrky Rieglové a paní laborantky Trávníčkové. Byli jsme rozděleni do tří skupin. První skupina se vydala do biologické laboratoře, kde si mohla prohlédnout možnosti mikrobiologického očkování, živné půdy pro mikroorganismy, seznámila se se způsoby mikroskopování. V další laboratoři pro nás měli studenti připraveny chemické pokusy. Naši žáci se přesvědčili o tom, že chemie není jen o názvosloví, výpočtech, ale i o efektních pokusech. Nejvíce se nám líbil džin v láhvi, model hasicího přístroje, tajná písma, hořící vata nebo např. pokus s názvem Hrnečku, vař! V poslední laboratoři byly připravené zkoušky senzorické analýzy – pro nás velmi atraktivní 🙂 Naším úkolem bylo pomocí našich smyslů (chuti, zraku, čichu) určit dané vzorky. Ani byste nevěřili, jak může být obtížné podle čichu určit jahodové, marcipánové, anýzové nebo pepřové aroma.
Součástí VOŠ, SOŠ a SOU jsou i vinařské a cukrářské dílny. Ty jsme měli také možnost navštívit. Žáci oboru Zahradník pracují ve vinném sklípku, což se zdálo našim žákům velmi zajímavé. Samostatnou kapitolu tvoří studenti oborů Kuchař-číšník, Cukrář. Tito žáci se zaučují v provozu hotelu Junior, kterým jsme prošli a všechno si dopodrobna prohlédli.
Naši velmi zajímavou exkurzi jsme zakončili v učňovské cukrárně malou sladkostí. Plni dojmů z celého dopoledne jsme se vrátili do školy a v hlavě máme plno nových nápadů na vyzkoušení některých pokusů, které jsme v Bzenci viděli.

Sdílejte!