Druháci v lednu

V měsíci lednu žáci 2. ročníku absolvovali projekt Zdravá výživa.
Navštívila nás pracovnice CEV Žabka s výukovým programem Co je zdravé. Děti ve skupinkách poznávaly vzorky obilovin a luštěnin, ochutnaly  salát z mungo klíčků. V další hodině výtvarné výchovy si žáci tvořili svůj talíř se zdravým receptem. V hodinách prvouky se učili hodnotit, co je zdravé a prospěšné pro lidský organismus, třídili potraviny a nápoje na zdravé a nezdravé. Souběžně také žáci absolvovali program Zdravé zuby.
Poslední lednový den druháci strávili netradičně, kromě předávání vysvědčení za první pololetí školního roku pro ně paní učitelky připravily soutěžní dopoledne. První souboj proběhl v pěvecké soutěži lidových písní Zazpívej, slavíčku. Každá třída vyslala do našeho ročníkového kola čtyři zástupce. Před porotu se tedy postavilo 12 zpěváčků, ze kterých byl nelehký úkol vybrat vítěze. Všichni nás zaujali nejem zpěvem, ale i pestým výběrem písní. Vítězství a tím i postup do školního kola připadlo Michalu Fryštákovi 2.B,  Julii Luběnové 2.C, Marku Pavlicovi 2.A.
Na další souboj jsme se přesunuli do tělocvičny. Zde jsme si chtěli porovnat zdatnost ve šplhu na tyči na čas. Každá třída tentokrát vyslala čtyři dívky a čtyři chlapce. Závodníci ze sebe vydali maximum. Po změření všech časů získaly ocenění Šplhoun druhého ročníku tyto děti:
Děvčata: 1. Říhová Viola 4,23 s , 2. Šimková Veronika 4,33 s, 3. Korberová Natálie 5,42 s
Chlapci:  1. Pavlík Martin 3,87 s, 2. Zajíc Jan 4,23 s, 3. Hřib Filip 4,51 s

Sdílejte!