Ples SRPŠ

Staroměstské Společensko-kulturní centrum uvítalo v pátek 21. ledna na tanečním parketu Plesu SRPŠ šedesát žáků devátých tříd. 
V úvodním slovu ředitel školy a předseda SRPŠ přivítali všechny zúčastněné, poděkovali za nacvičení polonézy a popřáli všem žákům zdárné složení zkoušek k následujícímu studiu. Jelikož by se všichni na taneční parket najednou nevešli, muselo být třicet párů rozděleno do tří skupin. Díky velkému množství tanečníků si nacvičování vzali na starost dva vyučující – paní učitelka Veronika Kašná a pan učitel Jan Zábranský. Pomáhala i paní učitelka Jitka Baná.
K tanci hrála stálice plesu nedakonická skupina VHS, diskotéku si vzal na starost DJ Jerry. Podařilo se zajistit i obrovské množství cen do tomboly, a tak si snad každý odnesl domů i malý dárek.
Zanedlouho budou tito žáci návštěvovat taneční lekce, a proto společenská událost přilákala nejen rodiče, ale i početné příbuzenstvo, aby je podpořili na další cestě životem.

Sdílejte!