Nejlepší výsledky v kraji…

V I. pololetí se škola zúčastnila testování Scio žáků 6. a 9. ročníku.

Naprosto výjimečných výsledků dosáhl Jakub Balga z VI.D (třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky), který byl nejlepší ve Zlínském kraji v testech z matematiky, jazyka českého i obecně studijních předpokladů. Získal tím první příčku ve všech třech kategoriích z celkového množství 653 žáků.
Potěšily i dívky z devátého ročníku. Michaela Machová z IX.B byla druhá nejlepší v testech z jazyka českého, Klára Nováková z IX.C v testech z matematiky z 2 952 žáků.
Děvčatům přejeme úspěchy především při přijímacích zkouškách a Jakubovi v soutěžích, do kterých se aktivně zapojuje.

Sdílejte!