Školení v první pomoci

Poskytnutí první pomoci patří k základní vědomostní výbavě každého občana. I v tomto odvětví se však intenzívně bádá a objevuje se několik zásadních novinek. Také proto jsme koncem roku 2010 zahájili pravidelné přeškolení žáků druhého stupně, v poskytování základní první pomoci. Školením prošly všechny VI. a VII. ročníky, VIII. a  IX. ročníky budou proškoleny začátkem roku 2011. Žáci si nové poznatky osvojují nejen teoreticky, ale nové pravidla neodkladné resuscitace si procvičují také prakticky na resuscitačních modelech. Odbornou stránku školení zajišťuje pan učitel Křivák společně s panem učitelem Navrátilem.

Sdílejte!