Beseda s policií

Ve středu 15.prosince zavítali mezi žáky 8. tříd příslušníci policie.Tiskoví mluvčí Policie České republiky paní Milena Šabatová a pan Aleš Mergental vedli přednášku na téma trestná činnost mládeže a vše, co je s touto problematikou spojeno. Přednáška velmi brzy přešla do formy besedy, neboť žáci měli spoustu dotazů. Vždyť koho by nezajímal rozdíl mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí, trestní odpovědnost, nejčastější druhy protiprávního jednání mladých lidí, otázky spojené s alkoholem, cigaretami a zvláště s drogami, které si žáci mohli prohlédnout v přineseném kufříku. Beseda to byla někdy i živější, zvláště když žáci popisovali „zaručené“ zkušenosti ze svého okolí. V každém případě se setkala s velkým ohlasem a zvonění, které ohlašovalo konec, nesli s velkou nelibostí. Na závěr bychom chtěli poděkovat přednášejícím a doufat, že podobná spolupráce bude v budoucnu pokračovat.

Sdílejte!