Zápis do 1. tříd

V pátek 28. ledna se koná slavnostní zápis do 1. tříd.Zápis se týká dětí narozených  1. 9. 2004 až  31. 8. 2005 a bude probíhat  v přízemí  budovy  ZŠ  St.  Město,  Náměstí  Hrdinů  1000  od  11.00  do  17.30  hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2009/2010 povolen odklad školní docházky. Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci lednu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast. Zákonní zástupci  přijdou  s dítětem a  přinesou  s  sebou: žádost občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti rodný list  dítěte  vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“
Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, přinesou s sebou žádost o odklad školní docházky, která bude doložena vyjádřením příslušného lékaře nebo vyšetřením pedagogicko-psychologické  poradny či SPC.
Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2005 do 31. 12. 2005. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny.
Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ nebo si jej mohou vyzvednout v ZŠ. Je i ke stažení na stránkách školy v části Dokumenty ke stažení – pro zákonné zástupce.

Sdílejte!