Vánoční dílničky 5. tříd

V pondělí 13. prosince se žáci 5. ročníku zúčastnili již tradičních vánočních dílniček organizovaných RC Čtyřlístek.
V rámci programu byla pro žáky připravena nejen beseda, ale i praktická část. Při besedě si žáci prohloubili své znalosti o vánočních svátcích, zvycích a obyčejích jak v ČR, tak v jiných zemích. Zkusili si např. prostřít vánoční stůl, krájet jablíčka, házet botou a pouštět lodičky ze skořápek. V praktické části dílniček si děti vytvořily tři jednoduché vánoční výrobky, které si odnesly s sebou jako symbol blížících se vánočních svátků. Děti poslouchaly i pracovaly se zájmem a všichni jsme nakonec odcházeli příjemně vánočně naladěni.

Sdílejte!