Mikuláš a vánoční jarmark

Ve čtvrtek 2. prosince se na II. stupni základní školy spustil z nebe sv. Mikuláš se svým doprovodem, s čerty a s andělem.Z jejich příchodu měli obavy snad jen učitelé. Žáci se na Mikuláše a jeho družinu velmi těšili a jejich radost se po Mikulášské nadílce v podobě cukrovinek ještě zvýšila. Učitelé se ale strachovali, zda si čerti s sebou neodnesou všechny zlobivé žáčky a oni tak nebudou mít koho v pátek učit. Naštěstí v čertovském pytli neskončil ani jeden žák.         Ke šťastnému konci dopomohl i tradiční vánoční jarmark, který proběhl v odpoledních hodinách v prostorách školy. Po krásném zpěvu folklórního kroužku pod vedením pana Pavely, jež doprovázel svými písněmi Mikuláše i při ranních kontrolách jednotlivých tříd, po proslovu pana ředitele a po vystoupení druhého sboru vedeného panem Mackem, navštívil jarmark i sám sv. Mikuláš. Ten okouzlen příjemnou atmosférou navozenou oběma sbory, výzdobou a překrásnými výrobky žáků prodávanými na jarmarku na přímluvu anděla hříšníkům jejich špatné skutky odpustil. Všichni přítomní se tak mohli už jen radovat z příjemně prožitého dne, úspěšného jarmarku a hezkých dárků.

Sdílejte!