Aktivně ke vzdělávání

Logo EU OPVKOd 1. prosince realizuje naše škola spolu s partnerskými školami v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, projekt Aktivně ke vzdělávání.
Partnerskými školami jsou základní školy Jalubí, Nedakonice, Ostrožská Nová Ves, Uherské Hradiště – Větrná, a Zlechov. V průběhu dvou let se budou pedagogičtí pracovníci společně vzdělávat. Jsou pro ně připravena různá školení. Jako první  je čeká začátkem února dvoudenní školení Cesta ke kritickému myšlení. V přípravném týdnu nového školního roku vycestují sbory na semináře Týmová spolupráce v praxi. Mezi další aktivity patří ICT na míru, Finanční gramotnost, Specifické poruchy učení a chování, Ekologický projekt, Osobnostní a sociální výchova, Třídnické hodiny jinak, Asertivita v rodině a ve škole, Šikana ve školním prostředí a její řešení. Celková hodnota dotace je 853 000,- Kč. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Sdílejte!