Přírodovědný klokan

Velkého úspěchu dosáhl Petr Plevák, žák 9. D, který v soutěži Přírodovědný klokan získal 112 bodů,
což mu zajistilo první místo v okresním kole. Celkem v kategorii Kadet soutěžilo 1020 soutěžících. V rámci kraje obsadil 6. místo. K velkému úspěchu gratulujeme!

Sdílejte!