Projektové dny

Projektové dny třetích tříd v rámci tématu Naše obec byly zahájeny návštěvou radnice Starého Města.
Uvítal nás zde pan místostarosta Radoslav Malina, který nám vyprávěl o celkovém chodu radnice, zde sídlících úřadech, jednotlivých složkách spadajících pod městský úřad i o náročném řízení k zajištění plynulého provozu a rozvoje města. Děti mohly obdivovat nově zrekonstruovaný sál, nakoukly do síně, kde se konají svatby či vítají občánci a bylo jim umožněno navštívit i pana starostu. Pár dítek jej dokonce nesměle požádalo o autogram. Poté nám byla také povolena „audience“ na úřadě Městské policie Starého Města. Tato návštěva děti opravdu nadchla. Páni policisté byli moc ochotní a ukázali dětem jak svou výstroj a výzbroj, tak i celý kamerový systém bdící nad jejich městem. Třešinkou na dortu bylo samozřejmě městské vozidlo, do kterého se nahrnuly najednou snad všechny třídy, aby si vyzkoušely vysílačku i houkačku, pokud možno oboje současně a nahlas. A jelikož se najednou čas nachýlil, pěkně jsme za všechno poděkovali a honem jsme spěchali do školy. To abychom všechny nabyté informace správně a beze zbytku využili při práci na svých projektech:-). Naše projektová práce je tedy průřezem všemi předměty a spojuje ji konkrétní téma Staré Město. Děti se o svém městě naučily písničky, skládaly básničky, malovaly obrázky, četly o historii, poslouchaly místní pověsti, zkoumaly mapu, odpovídaly na mnoho otázek z oblasti orientace na mapě. Zpracovávaly získané nebo vyhledané informace z různých zdrojů. To vše jsme na závěr skloubili do výstupní práce. Našim konečným výsledkem je KRONIKA O STARÉM MĚSTĚ. A musím říct, že se všem skupinkám povedla a paní učitelky děti velmi pochválily.

Sdílejte!