Den jazyků na 1.stupni

Žáci čtvrtých a pátých tříd se zúčastnili zábavného hledání anagramů anglických slovíček.
Ve čtvrtek 30.září se děti ze čtvrtých a dvou pátých tříd vydaly hledat ukryté lístečky se slovy, které byly schovány na stromech, na plotě a na lavičkách hřiště 1. stupně a pečlivě je zaznamenávaly do připravených kartiček. Kdo luštil správně, objevil v tajence větu „We are superstars“ nebo „We are good at English“. Počasí nám přálo a také nadšené obličeje dětí byly neklamnou známkou toho, že se jim akce líbila.

Sdílejte!