Papírování aneb recyklace papíru

Pondělní předsváteční den zpestřil žákům 4. ročníků ekologický program s názvem Papírování.
Smyslem celé akce bylo přiblížit žákům náročný proces výroby papíru a vyzdvihnout tak nutnost recyklace papírového odpadu. Zajímavě podanou teorii vystřídala ještě zajímavější část praktická, v níž byly děti přímo vtaženy do samotného procesu recyklace a mohly si tak na vlastní kůži vyzkoušet zjednodušený postup výroby recyklovaného papíru. Nové poznatky a zkušenosti pomohly žákům uvědomit, jak je důležité podílet se na ochraně našich lesů prostřednictvím právného třídění papírového odpadu.

Sdílejte!