Exkurze v Kovosteelu

V průběhu měsíce září druháci navštívili sběrnu odpadních surovin Kovosteel.
Pro děti byl připraven výukový program zaměrený na třídění odpadu, recyklaci a následné využití vzniklých materiálů. Ve velmi příjemném pracovním prostředí žáci zhlédli video a ve skupinkách si vyzkoušeli praktické třídění odpadů pomocí připravených magnetických obrázků. Součástí celé exkurze byla i projížďka vláčkem po celém areálu, doprovázená odborným výkladem přiměřeným věku dětí. Na závěr celého dopoledne druháčci dostali drobné dárečky.  

Sdílejte!