EU peníze školám

Od září 2010 naše základní škola čerpá finanční prostředky z projektu EU peníze školám.
V září 2010 získala škola dotaci z projektu EU peníze školám v celkové částce 3 098 724 Kč. V dvouletém období bude finanční částka použita na dělené hodiny, na posílení mezd na podporu výuky cizích jazyků, čtenářské a informační gramotnosti, matematiky, finanční gramotnosti, přírodních věd a na využívání ICT. Škola zakoupí i moderní technické vybavení. Během celé realizace projektu vytvoří vyučující 1 704 vzdělávacích materiálů, jejichž smyslem je zkvalitnění výuky a zvýšení motivace žáků při vzdělávání. Ty následně ověří ve vyučovacích hodinách.

Sdílejte!