Deváťáci se loučili

Každý člověk ve svém životě prožívá několik významných mezníků. Jedním z nich je ukončení základní povinné školní docházky.

Toho se dočkali naši deváťáci dne 29.června, kdy se v sokolovně ve Starém Městě loučili se základní školou. Na jejich startu do nového života byli přítomni starosta a místostarosta St.Města, starostové okolních obcí, vedení školy a jejich třídní učitelé. Letos získali na naší škole základní vzdělání 102 žáci. V důstojném prostředí a s pěkným programem, v němž si mohli poslechnout folklorní soubor a pěvecký sbor školy, recitaci a nejlepší slohové práce vycházejících žáků, se s nimi rozloučil ředitel školy pan J. Jurnykl, starosta St. Města pan J. Bazala a především jejich třídní učitelé. Nám pedagogům zbývá už jen popřát všem vycházejícím žákům hodně štěstí a úspěchů v dalším životě.

Sdílejte!