Přírodovědná soutěž

Žáci pátých tříd se zúčastnili vědomostního kvízu o přírodě.Dne 16. června se všichni sešli, aby prokázali, co všechno vědí o zvířatech a rostlinách. Děti byly rozděleny do deseti skupin po pěti. V první části vyplňovaly náročný kvíz, kde vybíraly správné odpovědi z několika možností. Ve druhé části poznávaly rostliny a zvířata, což nebylo zrovna jednoduché. V celé soutěži žáci prokázali, nejen jaké mají znalosti, ale také jak umí spolupracovat ve skupinách a na správné odpovědi se dohodnout. První tři místa obsadily děti z 5.B. Blahopřejeme. 

Sdílejte!