Školní zahrada

V pondělí 14. června proběhlo za účasti 15 pedagogů z celého Zlínského kraje již druhé představení nově zrekonstruované školní zahrady v areálu II. stupně.

Většinu finančních prostředků jsme získali v rámci našeho projektu Zahrada v proměnách času z MŠMT. Na začátku pan učitel Motyčka představil aktivity,  které vedly k vybudování ukázkové školní zahrady. Jedná se především o vysázení naučného arboreta, kde je každá rostlina označena cedulkou s fotografií a krátkou anotací. Dále jde o vysázení bylinkových a trvalkových záhonů a vybudování pevného kompostiště.  V rámci projektu vytvořily děti z vypěstovaných bylinek herbář a z usušených slaměnek  dekorace. V průběhu kalendářního roku nafotily zahradu v jednotlivých ročních obdobích a vytvořily kalendář na školní rok 2009/2010. Zhotovily také krmítka pro ptáky, které umístily nejen na školní zahradě, ale i v ostatních areálech školy. Dalšími aktivitami  projektu byly exkurze, přírodovědné soutěže a ekologické přednášky.
Paní učitelka Přikrylová dále vysvětlila hostům celkovou koncepci zahrady s důrazem na environmentální výchovu a provedla je zahradou.
Slovo dostal i pan Hasmanda, člen ČZS, který dlouhodobě aktivně vypomáhá škole především s ovocnou částí zahrady. Hosty seznámil s novými rezistentními odrůdami, které se zde pěstují.
Akce se setkala s velkým ohlasem, věříme, že bude inspirací pro zúčastněné školy.

Sdílejte!