Soutěžili jsme v Praze..

Žáci naší školy vyhráli okresní i krajské kolo 1. ročníku celostátní soutěže “ Finanční gramotnost“.
Proto se těšili do celostátního kola do Prahy, které se konalo v úterý 4. května v Praze. Soutěž probíhala v Kongresovém sále České národní banky a zahájila ji ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslava Kopicová. Petr Plevák 8.D, Jakub Ketman 9. B a Jan Buřil 8. D prokázali výborné znalosti, jelikož odpověděli správně na 8 soutěžních otázek. Bodování soutěže ovšem upřednostňovalo rychlost odpovědi, proto se neumístili na předních místech. Rychlost odpovědí předčila samotné znalosti žáků. Každopádně jim patří pochvala a uznání za reprezentaci naší školy. 12. místo v  celostátním kole je velký úspěch, protože celé soutěže se ve školních, okresních a krajských kolech zúčastnilo 24 000 žáků.Můžete si vyzkoušet test finálového kola:
http://www.penize.cz/73625-vite-o-penezich-vic-nez-deti-vyzkousejte-si-finalovy-test-financni-gramotnosti 

Sdílejte!