Exkurze v Památníku Velké Moravy

Velkomoravský velmož Mojslav provedl žáky 4. tříd památníkem Velké Moravy ve Starém Městě.
Žáci 4. tříd měli jedinečnou příležitost prohlédnout si pohřebiště se základy kostela Na Valách a ve vitrinách vzácné exponáty ze starověkého Veligradu. Prostřednictvím multimediální techniky zhlédli a vyslechli si příběh fiktivního velkomoravského knížete Mojslava. Návštěvou památníku žáci poznali život, vzdělanost a kulturu předků a upevnili si získané vědomosti probraného učiva o Velké Moravě z hodin vlastivědy.

Sdílejte!