První v kraji

Družstvo školy  ve složení  Jan Buřil z 8.D, Jakub Ketman z 9.B a Petr Plevák z 8.D se umístilo v krajském kole  soutěže Finanční gramotnost na 1. místě. 
Co to je finanční gramotnost? Soubor znalostí, dovedností a postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe i svou rodinu v současné společnosti, aby se dokázal orientovat v problematice cen, úrokových sazeb, půjček apod.
Protože tato problematika je cizí i mnohým dospělým, vznikl na naší škole pro žáky 8. a 9. ročníku nový volitelný předmět Finanční matematika. Žáci tohoto předmětu se spolu s dalšími zájemci zúčastnili 1. ročníku celostátní soutěže „Finanční gramotnost“.  Okresních kol se na území ČR zúčastnilo 310 tříčlenných školních družstev, složených ze žáků, kteří se ve školních kolech umístili na prvních třech místech. Školní, okresní kola i krajská kola probíhala na dálku prostřednictvím soutěžního internetového systému, což bylo pro žáky zajímavé.
Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole.

Sdílejte!