Baví Vaše dítě matematika a informatika?

Chce se naučit programovat, vytvářet www stránky a vlastní prezentace?
Pak neváhejte!
Navazujeme na dlouholetou tradici a nabízíme ve školním roce 2010/2011 pro žáky 6. tříd studium ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a informatiky.
Zkoušky do této třídy se konají 12. května a skládají se z písemného testu z matematiky a z psychotestu. Přihlášku je třeba zaslat do 10. května. Podrobnější informace získáte na telefonním čísle 572 541 298. Přihláška a testy z minulých let jsou v části Dokumenty ke stažení – Rozšířená výuka.
Škola je moderně vybavená, na II. stupni mají žáci k dispozici interaktivní tabuli, dvě počítačové učebny a dalších devět odborných pracoven.
S internetem a různými výukovými programy mohou žáci pracovat i ve volném čase.

Sdílejte!