Jarní rostliny

Žáci druhých tříd pracovali v průběhu měsíce dubna na projektu Jarní rostliny.
Projekt Jarní rostliny nebyl náplní jen hodin prvouky, ale i ostatních vyučovacích předmětů. Stěžejní byla ale prvouka, kde žáci ve skupinách hledali důležité informace o jarních rostlinách nejen v encyklopediích a atlasech rostlin, ale využívali také internet a výukové programy na PC. V matematice počítali příklady a skládali pomocí správných výsledků obrázek s jarní tematikou. V psaní přepisovali krátké texty o jednotlivých jarních rostlinách. V hudební výchově zpívali písně Jaro dělá pokusy a Uvíjíme věneček. V hodinách výtvarné výchovy kreslili jarní rostliny podle předlohy. Také si vyrobili knížku o jaru, která byla plná křížovek a obrázků. Výsledné zpracování celého projektu jsme vystavili ve třídách a ve vestibulu školy.

Sdílejte!