Oborové dny 9. ročníků

V úterý dne 13. dubna se na naší škole uskutečnily „Oborové dny 9. ročníků.“

Měli jsme možnosti vidět 7 zajímavých témat. Prvním tématem byla Žárovka včera, dnes a zítra, ve které nás žáci seznámili s významnými osobnostmi fyziky a pověděli nám, jaké žárovky se nejčastěji používají. Dále jsme zavítali do různých zemí, kde jsme se seznámili s jednotlivými druhy kávy, které se zde pijí. Nechyběly živly jako oheň, vítr, voda a další přírodní jevy. Velmi zajímavé byly také symboly a jejich skryté významy, kde jsme se společně dozvěděli, co každý znak znamená a jaké mají jednotlivé znaky klady a zápory. Prostřednictvím videa jsme navštívili Slovácký deník, a tak se dozvěděli, jak fungují noviny. Od novinařiny jsme se pak přesunuli k výtvarnému umění a to především symbolice barev a jejich vlastnostem. Zjistili jsme, že nejoblíbenější barva mezi žáky je modrá. Tato barva získala čestný titul miss barva a korunku, kterou vítězi předal pan ředitel J. Jurnykl s pí uč. P. Malinovou. Prezentace uzavřely Zoologické zahrady v ČR.
Všechna témata byla zajímavá a měla něco do sebe. Jistě se stala zdrojem nových informací, které jsou pro nás důležité. Poděkování patří všem, kteří se na prezentacích podíleli. Věra Kromsiánová, Tereza Klovaničová, 9. C

Sdílejte!