Druháci besedovali s policistou

V úterý 30.března žáky druhého ročníku navštívil policista, který jim vyprávěl nejenom o práci
Policie ČR, ale i o bezpečném chování v silničním provozu i v životě každého člověka. Také zodpověděl spoustu všetečných dotazů. Děti se utkaly v soutěži s dopravní tématikou a měly možnost si prohlédnout vozidlo policie. Po besedě následovala ukázka výcviku psů. Dětem se tato zdařilá akce moc líbila, což dokazují obrázky na nástěnkách ve třídách.

Sdílejte!