Úspěchy recitátorů

V pondělí 15.března se zúčastnilo 11 dětí naší školy okrskového kola recitační soutěže.Naše děti soutěžily ve třech kategoriích podle věku. Porota měla při výběru těch nejlepších velmi nelehkou úlohu. V těžké konkurenci nejlépe obstály naše dvě žákyně: Adéla Kuntová ze 4.A a Magdalena Jara z 1. třídy. Obě obdržely čestné uznání za svůj mimořádně zdařilý výkon. Všichni jim gratulujeme a děkujeme i ostatním, že nás tak dobře reprezentovali.

Sdílejte!