Proběhl zápis

Dne 12.února proběhl na naší škole „pohádkový“ zápis dětí do 1. tříd.
Třídy byly rozděleny na čtyři roční období. V každém období plnily děti úkoly, které jim zadávaly pohádkové postavičky.
Zápisu se zúčastnilo 106 dětí z toho 58 dívek a 48 chlapců.
Prváčky rozdělíme do 4. tříd. Děti z Kostelan a ze Sušic budou zařazeny vždy spolu do třídy, aby si mohly při nepřítomnosti ve škole předávat úkoly.
Schůzka rodičů budoucích prváčků proběhne ve čtvrtek 17. 6. 2010 v 15.30 hod. v učebně 1.A  v ZŠ na náměstí Hrdinů 715.

Sdílejte!