Zápis do 1. tříd

V pátek 12. února se koná slavnostní zápis  dětí do 1. ročníku ZŠ. Normal 0 21 Zápis se týká dětí narozených  1. 9. 2003 až  31. 8. 2004 a bude probíhat  v přízemí  budovy  ZŠ  St.  Město,  Náměstí  Hrdinů  1000  od  11.00  do  17.30  hodin. Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2009/2010 povolen odklad školní docházky. Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci lednu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast. Zákonní zástupci  přijdou  s dítětem a  přinesou  s  sebou: žádost občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti rodný list  dítěte  vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“ Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, přinesou s sebou žádost o odklad školní docházky, která bude doložena vyjádřením příslušného lékaře nebo vyšetřením pedagogicko-psychologické  poradny či SPC. Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením pedagogicko-psychologické poradny. Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ nebo si jej mohou vyzvednout v ZŠ. Je také k dispozici na stránkách školy v části Dokumenty ke stažení – Pro zákonné zástupce.

Sdílejte!