Královský nástroj

Na kůrech českých a moravských  kostelů  po staletí znějí ve vánoční čas koledy a pastorely.
Poslední školní adventní den zavítali žáci 5.A třídy do kostela Františka Xaverského v Uherském Hradišti. Točitým schodištěm východní věže kostela vystoupali na kůr, kde mají vstup pouze zpěváci, muzikanti, dirigent  a varhaník. Díky varhaníku kostela panu Karlu Dýnkovi se zde dostalo dětem milého přijetí. Mohly si prohlédnout varhany zblízka a seznámit se za odborného výkladu s obrovskou škálou barev tónů tohoto královského nástroje. Žákyně třídy, sestry Tylovy, si zkusily zahrát koledy na příčnou a zobcovou flétnu s doprovodem varhan. Všichni jsme si pak zazpívali Tichou noc a vyslechli varhanní skladby ve starém stylu. Prohlídkou kostela, zastavením se na vánočním jarmarku na Masarykově náměstí a zpíváním u stromečku s dárky ve třídě jsme završili čas adventu a uvítání nejkrásnějších svátků v roce. Všem přejeme radostné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2010.

Sdílejte!