Chováme se bezpečně

Ve čtvrtek dne 17. prosince  zpestřila výuku žáků 6. tříd beseda s příslušníkem Policie ČR

na téma, jak bezpečně pracovat s internetem, chování mezi cizími lidmi a komunikace s nimi. Beseda byla zajímavá a modulové situace děti zvládaly na výbornou.Děkujeme tak Policii ČR za spolupráci s námi.

Sdílejte!