Vánoční knihovna

Ve středu 16.prosince navštívili třeťáci knihovnu, kde je paní knihovnice přivítala vánočními písněmi a koledami.
Dále navodila adventní čas poutavým povídáním a představila dětem knihy plné vánočních příběhů, pohádek a obrázků. Děti luštily vánoční rébusy, za které byly odměněny. V rámci projektu třeťáků Jak lidé žili dříve paní knihovnice děti seznámila s dárkem, který si pracovnice knihovny nadělily. Sesbíraly materiál a vyšla kompletní informační brožura o Starém Městě.Děti se zaujetím vyslechly pověsti o našem městě. Na závěr besedy jsme si mohli prohlédnout výstavu betlémů, nahlédnout do knih a časopisů, které nás zajímají.

Sdílejte!