Ekoprogramy

V rámci projektu Zahrada v proměnách času proběhly minulý týden a dnes  na naší škole ekoprogramy prezentované lektory  Hnutí Duha z Olomouce.
Ekoprogramy měly název Alternativní zdroje energie a Živá zahrada. V těchto programech se žáci 6.,7., 8. a 9.ročníků dozvěděli nejenom o obnovitelných zdrojích energie, o třídění odpadů, ale i o ochraně rostlin  proti škůdcům a plevelům pomocí jiných rostlin a živočichů. Tak např. růže proti mšicím chrání levandule, mrkev se má sadit spolu s cibulí a na padlí angreštů se může použít postřik z přesličky. Během přednášky se žáci aktivně zapojovali do připravených aktivit a  využili své nové znalosti v závěrečné soutěži.

Sdílejte!